top of page

Ensamble Corrba març 2014

Aquesta és la presentació del nostre grup, Ensamble Corrba, creat el 2013 i presentat el 2014. Hem actuat a Barcelona i a l'Ametlla del Vallès. Tenim la intenció de continuar actuant i gaudint de la música barroca amb el públic.

Som David Coromines Dalmases al Traverso, Mercè López Gausa a les flautes de bec, Joan Castillo al clavecí, Maria Elena Medina al violoncel barroc.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page