top of page

AUDICIONS

 

PRESENTACIÓ DE LA FAMÍLIA DE FLAUTES DE BEC

 

PER A ESCOLES DE PRIMÀRIA, INSTITUTS, ENTITATS ...

 

Es tracta de presentar la família de flautes de bec:

Sopranino, Soprano, Contralt, Tenor, Baixa, Contrabaixa, flautes renaixentistes, flautes d'escola...

 

Explico com és aquest instrument, per on i per què sona, quin és el seu funcionament...

 

També veiem totes les mides i formes de flautes de bec, des de la petita de pocs centímetres fins la gran de quasi dos metres.

Escoltem el so de cada una d'elles, les comparem i imaginem similituds en el mon sonor.

 

Interpreto petites peces musicals, faig un PETIT CONCERT MENTRE PRESENTO LES FLAUTES DE BEC.

Algunes peces son amb  flauta sola i d'altres amb acompanyament.

Si puc miro que se m'acompanyi  en directe amb piano o clavicèmbal...

També procuro connectar amb el repertori de cançons que els alumnes petits canten i saben.

Altres peces les interpreto amb un acompanyament gravat que porto en un CD. Pot ser acompanyament de Baix Continu ( clavicèmbal i violoncel barroc) i altres amb acompanyament d'Orquestra. Fa molt bonic! a més es desenvolupa l'escolta d'altres instruments.

 

El so del QUARTET DE FLAUTES DE BEC format per Soprano, Contralt, Tenor i Baixa el mostro fent la suma de les veus una per una, així descobrim la polifonia o la funció de cada veu.

 

Segons les edats del públic i el context de l'Audició dedico més o menys temps a comentar l'ENTORN HISTÒRIC de les flautes de bec així com de les peces que interpreto.

 

El so i les possibilitats de les flautes de bec serà el més important de l'Audició; també ho seran els grups instrumentals amb qui toca per a fer música.

 

bottom of page