top of page

El so de la flauta de bec i el seu entorn

La flauta de bec en general no és un instrument massa sonor. Ja en èpoques antigues es tocava en sales no massa grans, eren sales bones per a la música de cambra.

Actualment passa el mateix, per a la música de cambra amb la flauta de bec busquem sales de mida mitjana i amb una bona acústica.

Un dels llocs predilectes son les esglésies de mida mitjana i amb una ressonància justa.

Normalment els instruments que millor s'avenen a tocar amb la flauta de bec, com son la guitarra, el clavicèmbal, el Llaüt i la Tiorba... els passa el mateix.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page