La família de les flautes de bec

Les flautes de bec son una gran família de mides molt diverses, des de la Sopranino d'uns 24 centímetres fins a la Subbaixa d'uns 2 metres d'alçada.

De tota manera les que acostumen a haver-hi en les Escoles de Música i Conservatoris son : Sopranino, Soprano, Contralt, Tenor i Baixa, i alguns cops també ContraBaixa ( les dues últimes s'anomenen també Baixeta i Baixa en Do respectivament)

En cursos avançats la Voiceflute serà també important per a tocar repertori de Traverso.

A més les flautes de bec poden estar afinades amb afinació moderna 440 Hz , o amb afinació antiga a 415 Hz ( a part d'altres afinacions més concretes ) També poden variar en el format: poden ser de format barroc ( còpies de models barrocs) o de format renaixentista ( còpies de models renaixentistes ) o de formats creats durant el segle XX i XXI, com per exemple la flauta elèctrica que s'acaba de comercialitzar.

Tot plegat fa que la família de flautes de bec sigui molt gran, has d'anar escollint quines t'interessen més per al teu repertori i pràctica musical.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic